.

Rezerváciu Vám potvrdíme telefonicky

Vozár Restaurant

Alešová 5, Bratislava, 821 09

+421 905 296492

Pondelok - piatok: 11,30  -  14,30

Sobota na objednávku

vozarrestaurant@gmail.com