Kontakt
Rezerváciu Vám potvrdíme e-mailom alebo telefonicky

Vozár Restaurant

Alešová 5, Bratislava, 821 09

+421 905 296492

Pondelok - piatok: 11 :30 - 14:30     

18:00 - 21:30


 

Sobota: na objednávku

vozarrestaurant@gmail.com